Change communication

Change communication

Weinig begrip bij je medewerkers voor doorgevoerde procesveranderingen? Heb je een change management strategy maar geen corresponderend communicatieplan? Worden interne wijzigingen anders geïnterpreteerd dan geïnitieerd?

Welkom bij Upturn, een professioneel en down-to-earth adviseur voor bedrijven en hun change communication uitdagingen.

Feitelijke verandering met reden

Een verhoging van de targets, een aanpassing in customer support, een nieuwe vorm van reporting, een digitalisatie- of innovatieproject uitrollen… kortom een changetraject op de planning? 

Veranderingen binnen je bedrijf doorvoeren, is noodzakelijk om de toekomstvisie waar te maken. Voor CEO’s en (midden)management is dit een logische volgende stap. Maar informeer je ook je medewerkers over het waarom van de feitelijke veranderingen die aan hen worden gepresenteerd? Kennen ze de ware toedracht van business changes zoals reorganisatie of de invoering van zelfsturende teams? Cruciaal in een veranderingsproces is de reden ervan transparant toelichten. Upturn traceert valkuilen in de startcommunicatie en spreekt je communicatiedienst of teamleiders aan met oog op een optimale berichtgeving richting medewerkers.

Upturn analyseert, visualiseert en optimaliseert change communication in haar aanvangsfase.

Gedragsverandering met kader

Elke verandering op de werkvloer is onlosmakelijk verbonden met een gedragsverandering. Een wijziging in handelen, heeft meer kans op slagen wanneer er continu gecommuniceerd wordt. 

Upturn zorgt ervoor dat alle leidinggevenden dezelfde richting wijzen en dezelfde taal spreken. Niet alleen passief achter de schermen maar ook actief onder de werknemers door hetzelfde standpunt in te nemen. In de lift, in de keuken, in de vergaderruimte, … Iedere plaats en interactie binnen het bedrijf biedt een opportuniteit om de actuele veranderingen te bevragen, kaderen en motiveren naar je medewerkers. Zichtbaar en gesteund door lijnmanagers in gedragingen en toepassingen.

Upturn begeleidt change communication van start tot stop met respect voor team en toekomst. 

Je bedrijf is aan het juiste adres bij Upturn voor:

  • Change management consulting

  • Communicatieadvies bij reorganisatie, uitbreiding, …

  • Uitwerken strategisch communicatiebeleid

  • Waarmaken van een vooropgesteld communicatieplan

  • Praktische adviezen voor interne communicatie

Deskundige change communication gezocht? Maak een afspraak met Upturn!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x